Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Uvedenie formy zavinenia vo výroku disciplinárneho rozhodnutia

Najvyšší správny súd dal odpoveď na otázku, či výrok o vine disciplinárne obvineného musí obsahovať formu zavinenia.

Foto: pexels.com

Právne vety

  1. Absencia zavinenia vo výrokovej časti napomenutia resp. konkrétnej formy zavinenia, nespôsobuje nepreskúmatateľnosť napomenutia ministra spravodlivosti. Uvedené platí o to viac, ak na naplnenie znakov disciplinárneho previnenia,  postačuje nedbanlivosť (nečinnosť, prieťahy v súdnom konaní). Koncepcia disciplinárnej zodpovednosti sudcov je totiž budovaná na princípe nedbanlivosti, keď úmysel je potrebné skúmať a preukazovať len v prípade tých disciplinárnych previnení, pri ktorých to uvedený zákon explicitne vyžaduje ako zákonný predpoklad pre naplnenie znakov skutkovej podstaty daného deliktu.
  2. Uvedenie formy zavinenia do výroku disciplinárneho rozhodnutia by bolo dôvodné, napr. aj v prípade, keby orgán rozhodujúci o disciplinárnom návrhu dospel k záveru, že disciplinárne obvinený sa disciplinárneho previnenia dopustil úmyselne (hoci pre naplnenie znakov skutkovej podstaty postačuje nedbanlivosť), a teda samotná forma zavinenia bude determinovať nadväzujúce disciplinárne opatrenie.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie