Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Vecnú príslušnosť súdu nemožno určovať z petitu ale z obsahu samotnej žaloby

Kompetenčný senát NS SR a NSS SR uvádza, že vecnú príslušnosť súdu nie je možné určovať z petitu, ale zo samotného obsahu žaloby.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Samotný petit žaloby nie je, v štádiu identifikovania vecne príslušného súdu na rozhodnutie o žalobe určujúcim identifikátorom pri posudzovaní právomoci (vecnej príslušnosti) civilného resp. správneho súdu. Kompetenčný senát považuje v tejto súvislosti za potrebné zdôrazniť, že z čl. 46 ods. 1 ústavy nevyplýva právo na to, aby súd alebo iný orgán verejnej moci konali a rozhodovali o akomkoľvek mysliteľnom petite, ktorý žalobca (navrhovateľ) uplatňuje.
  2. Aj judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky akceptovala, že napríklad správne súdnictvo nie je budované na princípe všeobecnej úpravy pre akýkoľvek mysliteľný typ petitu a vo vzťahu k akémukoľvek mysliteľnému spôsobu konania verejnej správy (porov. uznesenie sp. zn. PL. ÚS 37/2015).
  3. Podľa čl. 46 ods. 4 ústavy podmienky a podrobnosti o súdnej ochrane a inej právnej ochrany môže ustanoviť zákon. Splnenie podmienok zákonného postupu pri uplatňovaní práva potom môže byť predpokladom prístupu k právnej ochrane (porov. uznesenie sp. zn. I. ÚS 37/96). Z opačnej strany potom ústavný súd zdôrazňuje, že návrh nemožno posudzovať len podľa žalobného petitu, ale má sa posudzovať samotný (žalobný) nárok, tak ako vyplýva z obsahu žaloby alebo návrhu ako celku (porov. nález sp. zn. I. ÚS 192/2015 a iné).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie