Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Vytvorenie novej informácie na základe žiadosti podľa zákona o slobode informácií

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky sa venoval vo svojom rozhodnuti otázke vytvorenia novej informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Je pravdou, že v prípade sprístupňovania informácií musí takmer vždy prebehnúť istý proces vyhľadávania či zhromažďovania, čo možno jednoznačne vyvodiť aj z ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o slobode informácií. Súčasne však tento proces musí byť v súlade s určitou mierou časovej, personálnej či odbornej náročnosti a jeho výsledkom nemá byť vytvorenie novej informácie. V tomto prípade by nešlo o proces, ktorý možno od správneho orgánu požadovať, ale o preskúmavanie stoviek spisov, následné zhromažďovanie a spracúvanie informácií podľa kritérií sťažovateľky, čím by došlo k vytvorenie kvalitatívne novej informácie. Zo znenia Zákona o slobode informácií, a to ani vzhľadom na ustálenú rozhodovaciu prax nemožno vyvodzovať, že prvostupňový orgán mal žiadosti sťažovateľky vyhovieť. (Viď. rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sži/46/2014 zo dňa 6. októbra 2015; sp. zn. 2Sžo/190/2008 zo dňa 27. mája 2009 a rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Sžik/2/2020 zo dňa 29. novembra 2021.)
  2. Zákon o slobode informácií v žiadnom zo svojich ustanovení nevyžaduje vytvorenie novej informácie.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie