Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Vzťah sudcu k štátu ako verejnoprávny vzťah vylúčený z právomoci civilného súdu

Patria vzťahy vyplývajúce z funkcie sudcu do právomoci civilného alebo správneho súdu. Kompetenčný senát vyslovil svoj názor na otázku osobitného vzťahu sudcu k štátu.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Osobitný vzťah sudcu k štátu podľa § 25 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. nie je súkromnoprávnym vzťahom v zmysle § 3 CSP, ani ho nemožno považovať za vzťah, o ktorom by podľa osobitného predpisu mali rozhodovať civilné súdy v zmysle § 4 CSP.
  2. Osobitný vzťah sudcu k štátu podľa § 25 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. je tak verejnoprávnym vzťahom, v ktorom výnimočne rozhoduje prezident Slovenskej republiky, no vo väčšine prípadov ministerstvo (minister) alebo predseda súdu ako orgány správy súdu. Výkon ústavnej pôsobnosti prezidenta pri vymenúvaní a odvolávaní sudcov nemožno považovať za činnosť orgánu verejnej správy, takže jeho konanie nie je preskúmateľné správnymi súdmi (porov. citované rozhodnutia ústavného súdu). Činnosť ministerstva a predsedu súdu ako orgánov správy súdov však podľa už citovaných judikatórnych záverov možno považovať za výkon verejnej správy, a to aj vo veciach, ktoré sa dotýkajú práv a povinností sudcu z jeho osobitného vzťahu k štátu. Ochranu týmto právam tak poskytujú správne súdy podľa § 2 a § 6 SSP.
  3. Civilný súd nemôže ani určovacím rozsudkom vysloviť právne skutočnosti v právnych vzťahoch, ktoré nepatria do jeho právomoci.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie