Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Zmarenie účelu konania o preskúmanie zákonnosti uznesenia zastupiteľstva

Najvyšší správny súd sa vo svojej rozhodovacej praxi zaoberal otázkou, či je súd povinný pokračovať v konaní, ak obecné zastupiteľstvo počas konania zmenilo žalobou napadnuté uznesenie.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. V konaní o preskúmanie zákonnosti uznesenia zastupiteľstva (§ 348 až § 356 SSP) je v prípade zrušenia napádaného uznesenia alebo jeho časti počas súdneho konania v súlade s § 355 SSP povinnosťou správneho súdu skúmať a vyhodnotiť, či takýmto zrušením nebol zmarený účel tohto konania (bod 26). V prípade záveru, že účel konania zmarený nebol, ale naopak došlo k odstráneniu namietanej nezákonnosti, súd z dôvodu odpadnutia dôvodu konania v súlade s § 356 ods. 1 SSP konanie zastaví. Ak je prokurátor toho názoru, že nové znenie uznesenia, odlišné od pôvodne namietaného, vykazuje znaky nezákonnosti, musí proti tejto novej úprave podať opäť protest prokurátora a až následne sa obrátiť so žalobou na súd.
  2. V prípade, ak by bolo správnym súdom vyhodnotené, že novoprijaté uznesenie zmarilo, resp. marí účel prebiehajúceho súdneho konania, do úvahy prichádza pokračovanie v súdnom prieskume, predmetom ktorého je nová úprava, ktorá namietanú nezákonnosť neodstránila.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie