Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Zodpovednosť subjektu za škodu spôsobenú poverenými osobami

Za škodu spôsobenú pri činnosti poverovateľa nepriamo poverenými osobami zodpovedá poverovateľ, ak sú splnené rozhodujúce kritériá.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právna veta:

Ustanovenie § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje zodpovednosť fyzickej alebo právnickej osoby za škodu spôsobenú pri jej činnosti tými, ktorých na svoju činnosť použila, sa vzťahuje aj na prípad reťazenia pôsobenia viacerých potenciálne za škodu zodpovedných fyzických alebo právnických osôb. Z hľadiska určenia subjektu, ktorý je v takom prípade zodpovedný za škodu, je rozhodujúcim kritériom vecná, miestna a časová súvislosť medzi činnosťou, ktorou bola spôsobená škoda a finálnym výsledkom tejto činnosti.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie