Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Mestský súd Bratislava II napadol na Ústavnom súde SR § 391 ods. 3 CSP

Ústavnému súdu SR bol doručený návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, ktorý podal Mestský súd Bratislava II. V rámci svojho návrhu Mestský súd Bratislava II napadol ustanovenie § 391 ods. 3 CSP.

Ilustračné foto: pixabay.com

Ústavnému súdu SR bol doručený návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, ktorý podal Mestský súd Bratislava II. V rámci svojho návrhu Mestský súd Bratislava II napadol ustanovenie § 391 ods. 3 CSP.

Znenie napadnutého ustanovenia:

Podľa § 391 ods. 3 CSP

Ak odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a vráti mu vec na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, je povinný v odôvodnení rozhodnutia uviesť aj to, ako má súd prvej inštancie vo veci ďalej postupovať.

Z odôvodnenia návrhu

Navrhovateľ je toho názoru, že pokyny odvolacieho súdu uvedené v zrušujúcom uznesení, zasahujú do nezávislosti súdu. Prvoinštančný súd, akým je navrhovateľ, má bezprostredný kontakt s účastníkmi konania a s maloletými deťmi. Súd počas výsluchov účastníkov vníma ako reagujú, ako komunikujú. Aj na základe týchto skutočností súd vykonáva dokazovanie. Zákonnú silu (tzv. „váhu“) pripisuje jednotlivým dôkazom sudca, a to podľa pravidiel rozumnej a presvedčivej aplikácie princípu voľného hodnotenia dôkazov.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie