Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Ústavný súd prijal na ďalšie konanie návrh na výklad čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Prezidentka Slovenskej republiky podala návrhu na začatie konania podľa čl. 128 Ústavy Slovenskej republiky o výklade čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Foto: pexels.com

Prezidentka Slovenskej republiky podala návrhu na začatie konania podľa čl. 128 Ústavy Slovenskej republiky o výklade čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v časti „Prezident (...) svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov“ v spojení s čl. 102 ods. 1 písm. s) a písm. t) Ústavy Slovenskej republiky v častiach týkajúcich sa generálneho prokurátora Slovenskej republiky, s čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedené konanie je vedené na Ústavnom súde SR, sp. zn. PL. ÚS 16/2023.

Napadnuté ustanovenie čl. 101 ods. 1 Ústavy SR:

Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.

Ustanovenie čl. 102 ods. 1 písm. s) a písm. t) Ústavy SR:

Prezident
s) vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora,
t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov. 

Rozhodnutie Ústavného súdu SR

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie