Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie návrh týkajúci sa zákona o sudcoch a prísediacich

Ústavný súd SR rozhodol o tom, že návrh predsedu Súdnej rady SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 22a ods. 2 v časti slov "predsedu súdnej rady alebo" zákona o sudcoch a prísediacich prijíma v celom rozsahu na ďalšie konanie.

Zdroj: pexels.com

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s jeho oprávnením podľa článku 125 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom  141a ods. 9 Ústavy Slovenskej republiky 3. februára 2023 podal na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na konanie o súlade § 22a ods. 2 v časti ...predsedu súdnej rady alebo... zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov s článkami  1 ods. 1,  2 ods. 2  a  141a ods. 2 a 7 Ústavy Slovenskej republiky.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Napadnuté ustanovenie
  2. Rozhodnutie ÚS SR

Napadnuté ustanovenie

Predmetom tohto konania je podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy v spojení s § 75 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) tvrdenie o nesúlade § 22a ods. 2 v časti ... predsedu súdnej rady alebo ... zákona o sudcoch s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 a čl. 141a ods. 2 a 7 ústavy.

Podľa § 22a ods. 2 zákona o sudcoch o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady alebo ministra, a pri sudcoch najvyššieho súdu aj na návrh predsedu najvyššieho súdu a pri sudcoch najvyššieho správneho súdu aj na návrh predsedu najvyššieho správneho súdu.

Z napadnutej časti § 22a ods. 2 zákona o sudcoch vyplýva aktívna procesná legitimácia pre predsedu súdnej rady na podanie návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

Bližšie o dôvodoch podania návrhu na konanie o súlade § 22a ods. 2 v časti ...predsedu súdnej rady alebo... zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov s článkami  1 ods. 1,  2 ods. 2  a  141a ods. 2 a 7 Ústavy Slovenskej republiky sme sa venovali v samostatnom článku.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie