Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Ústavný súd SR rozhodol v konaní o súlade § 363 Trestného poriadku s Ústavou SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 21. júna 2023 rozhodoval dvoch veciach, okrem iného o súlade ustanovenia § 363 Trestného poriadku s Ústavou SR.

Foto: pexels.com

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 21. júna 2023 rozhodoval dvoch veciach. V prvom prípade Ústavný súd rozhodoval o súlade časti zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V druhom prípade Ústavný súd SR rozhodoval v medializovanom prípade o návrhu na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 363 Trestného poriadku s Ústavou SR.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Návrh na začatie konania o súlade časti zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
  2. Návrh na začatie konania o súlade § 363 až § 367 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok s Ústavou SR

Návrh na začatie konania o súlade časti zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 8/2023, o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 6 ods. 12 písm. b), d), h) druhý bod a k), ustanovenia § 9 ods. 12 písm. b), d), h) druhý bod a k), ustanovenia § 9aa ods. 8 a ustanovenia § 39hh zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. l, čl. 2 ods. 2, čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 65 a čl. 71 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 9 ods. 1 Európskej charty miestnej samosprávy, takto rozhodol:

Návrh odmieta.

Návrh na začatie konania o súlade § 363 až § 367 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok s Ústavou SR

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie