Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Zákon o justičnej spolupráci v trestných veciach

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach.

Foto: pixabay.com

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach.

Cieľom predloženého návrhu zákona je konsolidácia právnej úpravy justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorej účelom je, aby sa sprehľadnilo a zjednodušilo využívanie nástrojov a inštitútov využívaných v právnom styku s cudzinou, a aby sa odstránili nedostatky aplikačnej praxe.

Návrh zákona bol vypracovaný na základe spolupráce Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Nová právna úprava justičnej spolupráce v trestných veciach predstavuje revíziu jednotlivých osobitných zákonov upravujúcich justičnú spoluprácu v trestných veciach v potrebnej miere a doplnenie a prepracovanie piatej časti Trestného poriadku, ktorá sa zrušuje a preberá do návrhu zákona. Podkladom pre túto revíziu bola analýza implementácie práva EÚ ako aj medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná tak, aby boli jej orgány schopné dodržať medzinárodné záväzky Slovenskej republiky. Nová úprava zohľadňuje aj vývoj judikatúry medzinárodných súdov a v neposlednom rade aj Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie