Prejsť na obsah

Lex Ukrajina alebo zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Autori v tomto článku analyzujú ciele právnej normy "Lex Ukrajina", jej obsah a možné dopady v praxi so zameraním najmä na poskytovanie príspevku na ubytovanie.

Zdroj: pexels.com

Obsah článku (zobrazíte rozkliknutím)

 1. Úvod
 2. Abstrakt ukrajinskom jazyku
 3. Ciele a oblasti právnej normy „Lex Ukrajina“
 4. Príspevok na ubytovanie odídencov
 5. Opatrenia na trhu práce
 6. Opatrenia zo sociálnej, zdravotnej a školskej oblasti
 7. Opatrenia z daňového a bankového práva
 8. Niektoré ďalšie opatrenia
 9. Záver

Situácia u našich východných susedov – na Ukrajine priniesla Slovensku nebývalú situáciu, spojenú s náporom utečencov. Pripomeniem, že v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou je na základe uznesenia vlády na Slovensku od 26.02.2022 vyhlásená mimoriadna situácia podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Dôvodom je podľa stanoviska vlády SR „utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR“.

Prvou reakciou zákonodarcu na tento prílev utečencov bol Zákon č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý bol účinný už od 26.02.2022 a riešil primárne problémy právneho postavenia utečencov a udeľovania štatútu dočasného útočiska. K tomuto zákonu bol pridaný aj tzv. prílepok, teda obsahovo nesúvisiaca novela zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, umožňujúca vládnemu orgánu blokovať tzv. škodlivý obsah a škodlivú aktivitu, ktorej analýza by si vyžiadala samostatný príspevok.

Ku dňu zverejnenia tohto príspevku je známe, že  na územie Slovenska vstúpilo viac ako 300.000 odídencov z Ukrajiny (aj keď nie všetci tu zostali) a zjavili sa praktické problémy ich ubytovania, pohybu vlastnými vozidlami, vstupu na trh práce, sociálneho a zdravotného zabezpečenia a ďalšie. Na tieto problémy reagoval zákonodarca Zákonom č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, pre ktorý sa vžil mediálny názov „Lex Ukrajina“. Tento zákon je účinný od 30.03.2022 a má už aj niektoré vykonávacie predpisy. Autori v tomto článku analyzujú ciele tejto právnej normy, jej obsah a možné dopady v praxi so zameraním najmä na poskytovanie príspevku na ubytovanie.

Článok pokračuje pod abstraktom

Закон Словацької Республіки № 92/2022 Зб. Законів «Про деякі інші заходи щодо ситуації в Україні», було прийнято 22.03.2022 року, який має медійну назву Lex Ukrajina вже має деякі правила імплементації.

Закон регулює та вносить поправки до чинного законодавства Словаччини щодо прав українців, які вимушені були приїхати до Словаччини та отримати тимчасовий притулок з підстав війни на Україні, щодо:

 • отримання права на працю
 • право на невідкладну медичну допомогу
 • право на отримання соціального забезпечення, у разі потреби
 • відшкодування проживання власникам, які надають житло
 • інші пільги та допомоги

Правова норма, відома як Lex Ukrajina, має на меті полегшити перебування українських біженців у Словаччині та їх тимчасову інтеграцію в суспільство. У зв’язку з тим, що пропозицію було прийнято в обмежений час і не потрібно було повністю доопрацьовувати у всіх деталях, можливо, в майбутньому вона зміниться, доповнить інші сфери чи змінить ефективність окремих положень. Ці зміни залежатимуть від розвитку кількості утікачів з України в Словаччині, а також від військової ситуації в Україні як такої.

Добавлю від себе, велику подяку владі та народу Словаччини за допомогу Україні та її громадянам! Це велика турбота,  за яку вдячні українці!


Ciele a oblasti právnej normy „Lex Ukrajina“

Prijatý zákon sa snaží pokryť a uľahčiť rôzne životné situácie, s ktorými sa utečenci, ktorí sa rozhodli zostať na Slovensku stretávajú. Z právneho hľadiska je to nepriama novela viac ako tridsiatich právnych predpisov z viacerých oblastí, najmä azylového práva, práva sociálneho zabezpečenia, zdravotníckeho práva ale aj daňového, bankového práva a ďalších.  Najočakávanejším bodom zákona bol príspevok na ubytovanie odídencov, pričom na právne riešenie vyplývajúceho z tohto zákona čakali aj slovenskí vlastníci bytov a domov, ktorí ubytovali odídencov, ale aj prevádzkovatelia ubytovacích zariadení. Okrem tohto príspevku však tento zákon pokrýva aj ďalšie oblasti, ako:

 • opatrenia na trhu práce pre odídencov
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti odídencom
 • opatrenia v školstve
 • niektoré daňové úľavy a odpustenie poplatkov
 • opatrenia v oblasti kultúry
 • iné opatrenia najmä v súvislosti so znížením byrokratickej záťaže resp. nemožnosťou preukázať niektoré skutočnosti dokladom

Príspevok na ubytovanie odídencov

Poskytovanie príspevku bolo najočakávanejšou časťou tejto právnej normy. Fakticky ihneď od vzniku vojnového konfliktu začali na naše územie prúdiť odídenci z Ukrajiny, ktorým slovenskí občania a vlastníci nehnuteľností poskytli ubytovanie s istou nádejou na kompenzáciu nákladov od štátu.

V zásade mohli nastať tri situácie ubytovania odídencov z Ukrajiny (nepočítajúc ubytovanie v štátnych zariadeniach a azylových centrách):

I. Ubytovanie na základe nájomnej zmluvy, keď aj s minimálnou sumou, napr. takou, ktorá pokrýva len energie – v takomto prípade nebude poskytovaný príspevok vôbec

II. Ubytovanie v byte, dome bezodplatne, v tomto prípade sa bude poskytovať príspevok od  obce (bude ju mať preplatenú od štátu) a pôjde vlastníkovi nehnuteľnosti na základe zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi

III. Za ubytovaných utečencov v hoteloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach bude príspevok poskytovať Ministerstvo, pričom bude poskytnuté fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje ubytovacie zariadenie. Nemusí to teda byť teda len vlastník, ale aj prevádzkovateľ takéhoto zariadenia, ktorý poskytuje služby ubytovania.

Zákonodarca teda siahol k modelu, ktorý vôbec nekompenzuje a neudeľuje príspevok pri akejkoľvek forme odplatnej nájomnej zmluvy bez ohľadu na jej výšku, či už by šlo alebo nešlo o komerčné nájomné. Príspevok bude poskytovaný len pri bezodplatnom ubytovaní. Z fiškálnych dôvodov je poskytovanie príspevku rozdelené - bude sa poskytovať z dvoch zdrojov na základe noviel dvoch iných zákonov (podľa toho, či ide o ubytovanie v byte a rodinnom dome, alebo hotelovom či ubytovacom zariadení).

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie