Prejsť na obsah

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje zmenu spôsobu sledovania výkonu ústavnej starostlivosti sudcom

Pre zistenia o závažnom porušovaní práv detí v reedukačných centrách zvoláva generálny prokurátor SR multilaterálne pracovné stretnutie.

Foto: pixabay.com

S poukazom na rozsah a závažnosť porušovania zákonnosti v reedukačných centrách sa generálny prokurátor Slovenskej republiky rozhodol iniciovať multilaterálne pracovné stretnutie za účasti verejného ochrancu práv, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre deti, ktoré sa bude konať na pôde Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky dňa 18. januára 2024.

V nadväznosti na dnešné pracovné stretnutie Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci svojich kompetencií, navrhuje riešiť vzniknutú situáciu zmenou vyhlášky č. 543/2005 z.z., ktorou by sa zmenila možnosť sledovať spôsob výkonu ústavnej starostlivosti návštevami sudcu v zariadení na jeho povinnosť. Zároveň by sa stanovila sudcovi povinnosť, ak je to možné, vypočuť deti počas pojednávania.
„Uvedené zmeny navrhujeme na základe zistení generálnej prokuratúry, že súdy vychádzajú z návrhov a tvrdení orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o potrebe pokračovať v reedukácii, prípadne zo správy reedukačného centra a závery v nich uvádzané nekriticky preberajú, aj keď nie vždy odrážajú aktuálnu situáciu,“ uviedla poradkyňa ministra spravodlivosti SR Marica Pirošíková.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie