Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 14. marca 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 14. marcu 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Predbežná informácia (PI)

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Základné ciele právnej úpravy:

Vytvorenie jednotného elektronického registra kandidátov a kandidátnych listín. Eliminácia chybovosti na hlasovacích lístkoch najmä vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Zabezpečenie informovanosti verejnosti o kandidujúcich subjektoch z jedného miesta. Zabezpečenie kontroly správnosti údajov na kandidátnych listinách v registri fyzických osôb Zefektívnenie práce volebných komisií zodpovedných za registráciu kandidátnych listín a kandidátov. Keďže údaje  uvedené v registri budú slúžiť na vyhotovenie zoznamu kandidátov a tlač hlasovacích lístkov ako aj pre zisťovanie výsledkov volieb, dôjde k výraznému zefektívneniu práce s údajmi o kandidátoch. Zabezpečenie doručovania zoznamu zaregistrovaných kandidátov vo voľbách do orgánov územnej samosprávy voličom do domácnosti.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie