Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 16. februára 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 16. februáru 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Predbežná informácia (PI)

1. Pripravovaný právny predpis:
Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku  (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Základné ciele právnej úpravy:

Účelom návrhu vyhlášky je úprava definície všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemkov a stavieb (príloha č. 3 bod A. 1. vyhlášky). Dôvodom je zaviesť jednoznačnú úpravu, z ktorej bude zrejmé, že znalcom určená všeobecná hodnota nehnuteľností je vždy vrátane dane z pridanej hodnoty.

2. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra (ďalej len „zmena vyhlášky“).

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie