Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 3. februára 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 3. februáru 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Predbežná informácia (PI)

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení neskorších predpisov

Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je upraviť výšku úhrady pre ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby z prostriedkov verejného zdravotného poistenia tak, aby sa zabezpečilo primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov u ambulancií ambulantnej pohotovostnej služby tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.

2. Pripravovaný právny predpis:

Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie regulovaných cien pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby z prostriedkov verejného zdravotného poistenia tak, aby sa zabezpečilo primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.

3. Pripravovaný právny predpis:

Návrh opatrenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní  žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom navrhovaného znenia opatrenia je ustanoviť podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v zmysle § 9 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie