Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 30. januára 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 30. januáru 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Predbežná informácia (PI)

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom pripravovaného návrhu zákona je zlepšenie kvality, porovnateľnosti a spoľahlivosti informácií zverejňovaných vo výročnej správe vybraných účtovných jednotiek (veľké účtovné jednotky, účtovné jednotky, ktorých cenné papiere boli prijaté na regulovaný trh EÚ okrem mikro účtovných jednotiek) týkajúcich sa ich vplyvu najmä na environmentálnu oblasť, sociálnu oblasť a oblasť riadenia a správy (informácie o udržateľnosti).

S cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti štatutárnymi audítormi resp. audítorskými spoločnosťami bude potrebné v súlade s uvedenou smernicou v zákone o štatutárnom audite ustanoviť požiadavky týkajúce sa napríklad odborných znalostí štatutárnych audítorov, organizácie ich práce, podmienok na poskytovanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane výkonu dohľadu nad ním ako aj úloh výborov pre audit.

2. Pripravovaný právny predpis:

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú náležitosti správy s informáciami o dani z príjmov, ich usporiadanie, označovanie a elektronický formát tejto správy.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie