Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 6. marca 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 6. marcu 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Predbežná informácia (PI)

Žiadne nové dokumenty.

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

1. Predkladaný predpis

Návrh zákona o opatreniach na zvýšenie bezpečnosti a dôveryhodnosti platforiem v on-line prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základné ciele pripravovaného právneho predpisu:

Návrh zákona sa týka troch oblasti (i) rozšírenia definície nelegálneho obsahu a sprísnenie sankcií za jeho šírenie, (ii) zakotvenie právneho rámca na zásah štátu proti dezinformáciám a (iii) obmedzenia anonymity v online diskusiách.

2. Predkladaný predpis

Návrh vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.

Základné ciele pripravovaného právneho predpisu:

Cieľom návrhu vyhlášky je najmä precizovať vymedzenie jej vecnej pôsobnosti, upraviť podmienky osobitných postupov a taktiež doplniť vymedzenie procesu posudzovania malých projektov, ktorých súčasťou je vytvorenie a prevádzkovanie mobilnej aplikácie. Taktiež cieľom návrhu vyhlášky je skrátiť životný cyklus projektov prostredníctvom zjednodušenia dokumentácie potrebnej pre projekty, ktorých celková cena je od 200 tis. eur do 1 000 000 eur, zavedením zjednodušenej dokumentácie a procesov pre riadenie zmenových požiadaviek v prevádzke a zavedením agilnej metódy riadenia projektov.

3. Predkladaný predpis

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Základné ciele pripravovaného právneho predpisu:

Cieľom navrhovanej trestnoprávnej úpravy je najmä preventívne pôsobenie hroziaceho trestu, čím sa zabezpečuje ochrana najohrozenejšej skupiny osôb. Návrh zákona reaguje na aktuálnu situáciu nízkeho počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek. Pri nezabezpečení potrebného počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek hrozia zdravotne najzraniteľnejšej skupine ľudí, a to pacientom s ťažkým stavom v nemocniciach, závažné následky poškodenia zdravia a straty ľudského života.

4. Predkladaný predpis

Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základné ciele pripravovaného právneho predpisu:

Cieľom návrhu je „predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce ustanovenom nariadením nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2024“.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie