Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 1. februára 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 1. februáru 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Predbežná informácia (PI)

  1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení neskorších predpisov.  

Základné ciele právnej úpravy:

Predpis zavádza povinnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti viesť register obmedzovacích prostriedkov a hlásiť údaje o použití obmedzovacích prostriedkov podľa osobitného predpisu.

2. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 346/2022 Z. z.  

Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom návrhu je zavedenie nových druhov určených meradiel, ako aj aktualizácia metrologických a technických charakteristík určených meradiel.

3. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 346/2022 Z. z. (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom návrhu vyhlášky je zavedenie nových druhov určených meradiel vychádzajúcich z požiadaviek národného hospodárstva Slovenskej republiky a na základe akčného plánu rozvoja metrológie schváleného uznesením vlády  Slovenskej republiky č. 489/2019 (očný tonometer, meradlo používané v nabíjacej stanici elektromobilov) a požiadaviek aplikačnej praxe (trakčný elektromer, meradlo chladu, plynový chromatograf na bioplyn), aktualizácia metrologických a technických charakteristík určených meradiel v zmysle požiadaviek platných technických predpisov a potrieb vychádzajúcich z aplikačnej praxe (meracie zariadenie na meranie dĺžky navinuteľných materiálov, taxameter, cestný rýchlomer, luxmeter, analyzátor dychu).

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie