Prejsť na obsah

Na Slovensku vznikol LEGAL TECH HUB: „Na budúcnosť nečakáme, budúcnosť tvoríme.“

LEGAL TECH HUB je neformálnou platformou, ktorú vytvoril tím profesionálov z oblasti právnických služieb a expertov – vývojárov technologických riešení. Prvý slovenský LEGAL TECH HUB vznikol v júni na pôde Britskej obchodnej komory v SR.

Foto: LEGAL TECH HUB

Prvý slovenský LEGAL TECH HUB vznikol v júni na pôde Britskej obchodnej komory v SR. LEGAL TECH HUB je neformálnou platformou, ktorú vytvoril tím profesionálov z oblasti právnických služieb a expertov – vývojárov technologických riešení. Je určený pre poskytovateľov právnických služieb, čo chcú byť pripravení na budúcnosť, kde ako uvádzajú jeho zakladatelia, technológie zlepšujú konkurencieschopnosť, pomáhajú znižovať náklady a zvyšovať efektivitu.

„Nové smerovanie komory je zamerané na trvalú udržateľnosť. V máji sme rozbehli Knowledge Forum, zamerané na rozvoj inovácií, bez ktorých si asi úspešný biznis ani nevieme predstaviť V rámci neho sme usporiadali poldňovú konferenciu a sériou workshopov k téme automatizácia a digitalizácia vo výrobných firmách. Keď nás oslovil náš člen, advokátska kancelária Matejka&Friedmannová, že sa venuje Legal Tech a rád by spojil sily pri podpore využívania technológií v právnických službách, zaujalo nás to,“ opísala vznik partnerstva Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory. Pri rozhodovaní o potenciáli takejto spolupráce zavážil aj fakt, že uvedená advokátska kancelária je aj členom ELTA, Európskej asociácie Legal Tech, ktorej členovia pôsobia v 32 krajinách sveta.

Pri založení LEGAL TECH HUB stál okrem jej iniciátora, advokátskej kancelárie Matejka&Friedmannová aj renomovaný právnik JUDr. Miroslav Chlipala, Technology Lead Július Kurthy a Slovak Compliance Circle, s ktorým má komora podpísané Memorandum o spolupráci. „Naším cieľom je priniesť priestor pre inšpiráciu pre využívanie technologických riešení. Viedli ma k tomu vlastné skúsenosti, keď som pri svojej advokátskej praxi zistil, koľko činností sa dá zjednodušiť, digitalizovať či automatizovať. A tak sa pred tromi rokmi začala moja cesta developera technologických riešení pre právnické služby. Nebudem čakať, čo prinesie budúcnosť, ale ju chcem tvoriť už teraz. Prínosom bude ako pre poskytovateľov právnických služieb, tak aj technologických riešení, vývojárov, softwarových firiem a podobne,“ vysvetlil cestu k založeniu JUDr. Ondrej Matejka: „Už pri prvej prezentácii našich aktivít v oblasti Legal Tech na Jarnej konferencii ITAPA som dostal v rámci diskusie najviac otázok, ktoré ma len utvrdili, že na Slovensku podobná platforma dosiaľ chýbala a môže byť užitočná.

Pripravované aktivity sa budú zameriavať na témy, ako je zvyšovanie konkurencieschopnosti poskytovateľov právnych služieb v budúcnosti, zlepšovanie kvality práce s klientmi a ako dôležitú tému vnímajú jeho zakladatelia aj oblasť ľudských zdrojov na strane poskytovateľov právnických služieb. Sem patria témy ako schopnosť ovládať digital skills, nové zručnosti pri komunikácii, ako v tímoch, tak aj s klientmi a celkovo schopnosť využívať východy využívania Legal Tech pri vnútrofiremnej práci, kde prispievajú nielen k zvýšeniu efektivity výsledkov, ale aj spôsobu, ako sa tieto výsledky dosiahnu. Nie je predsa žiadnou novinkou, že experti na strane advokátskych kancelárií či právnických kancelárií sú často preťažení, a to i rutinnou prácou, ktorá sa dá automatizovať či nedostatok ľudí, kde taktiež môže Legal Tech pomôcť s istým typom prác tak, aby sa právni experti mohli venovať službám s vyššou pridanou hodnotou alebo aby jednoducho mali lepší wellbeing tým, že nebudú mať taký objem práce nadčas.

📧
Chcete byť informovaný o novinkách z oblasti LegalTech? Prihláste sa na odber newslettra:


Prvý slovenský LEGAL TECH HUB je teda na svete a najpravo.sk ako jeho partner bude prinášať v novej špeciálnej rubrike témy, ktoré môžu pomôcť pri tom, aby aj právne služby na Slovensku boli úspešné a držali krok s budúcnosťou.

Comments

Najnovšie