Prejsť na obsah

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má štyroch nových predsedov senátov

Vo výberovom konaní na obsadenie šiestich miest predsedu senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky boli úspešní štyria uchádzači.

Zdroj: pexels.com

Vo výberovom konaní na obsadenie šiestich miest predsedu senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky boli úspešní štyria uchádzači.

Výberová komisia odsúhlasila na neverejnom hlasovaní troch kandidátov a jednu kandidátku. Udialo sa tak po uskutočnení ústnej časti výberového konania, na ktorom výberová komisia vypočula všetkých štyroch prihlásených uchádzačov. Novou predsedníčkou a predsedami senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa s účinnosťou od 15. decembra 2022 stali sudkyňa Kristína Babiaková a sudcovia Michal Matulník, Juraj Vačok a Juraj Vališ.

Výberové konanie pozostávalo z ústnej časti, v rámci ktorej členovia výberovej komisie overovali odborné znalosti uchádzačov potrebné na plnenie povinností predsedu senátu, ako aj ich organizačné schopnosti. Predseda súdu zároveň predložil výberovej komisii hodnotenia uchádzačov, a to spolu so žiadosťami o zaradenie do výberového konania. Tie bolo možné predkladať do 31. októbra 2022.

Výberová komisia sa skladala z predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavla Naďa, predsedníčky senátu Anity Filovej, ktorá bola vymenovaná predsedom súdu na návrh pléna Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Posledným členom komisie menovaným na návrh Sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky bol podpredseda súdu Marián Trenčan.

Zápisnica z výberového konania na obsadenie šiestich miest predsedu senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je zverejnená na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zdroj: NSS SR

Najnovšie