Prejsť na obsah

Nové sadzby správnych poplatkov - veľký prehľad

Zákonom č. 530/2023 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, sa od apríla 2024 zvyšuje väčšina poplatkov za úkony slovenských úradov.

Ilustračné foto: pixabay.com

Zákonom č. 530/2023 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, sa od apríla 2024 zvyšuje väčšina poplatkov za úkony slovenských úradov.

Od 1. apríla 2024 sa zvyšuje značná časť správnych poplatkov upravených zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Výška poplatkov sa nemení napríklad vo veciach týkajúcich sa územného konania, stavebného konania, ani v konaniach o priemyselných právach.

Nasledujúca tabuľka obsahuje porovnanie „starých“ a „nových“ sadzieb správnych poplatkov za jednotlivé úkony, ktoré sa v praxi vyskytujú najčastejšie.,

Kataster

Poplatok platný

 do 31.03.2024

Poplatok platný

od 01.04.2024

Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti

v listinnej forme

66,00 EUR *

100,00 EUR *

Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti

v listinnej forme so žiadosťou o urýchlené

konanie

266,00 EUR *

300,00 EUR *

Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti

v elektronickej forme

33,00 EUR *

50,00 EUR *

Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti

v elektronickej forme so žiadosťou o 

urýchlené konanie

133,00 EUR

150,00 EUR *

Výpis z listu vlastníctva

8,00 EUR

12,00 EUR

Kópia katastrálnej mapy

8,00 EUR

12,00 EUR

*  Možnosť zníženia poplatku o 15,00 EUR v prípade podania Oznámenia o návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z.

Úrad pre verejné obstarávanie

Poplatok platný
do 31.03.2024

Poplatok platný
od 01.04.2024

Zápis do zoznamu podnikateľov vedených

Úradom pre verejné obstarávanie

66,00 EUR

100,00 EUR

Predĺženie zápisu v zozname podnikateľov

vedených Úradom pre verejné obstarávanie

66,00 EUR

100,00 EUR

Vykonanie zmeny údajov v zozname

podnikateľov vedených Úradom pre verejné

obstarávanie

16,50 EUR

25,00 EUR

Doklady

Poplatok platný
do 31.03.2024

Poplatok platný
od 01.04.2024

Vydanie občianskeho preukazu

4,50 EUR

7,00 EUR

Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo

 odcudzenia občianskeho preukazu

vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov

9,00 EUR

14,00 EUR

Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo

 odcudzenia občianskeho preukazu

vydaného s platnosťou na 10 rokov

16,50 EUR

25,00 EUR

Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov

33,00 EUR *

50,00 EUR *

Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov

13,00 EUR *

20,00 EUR *

Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov

8,00 EUR *

12,00 EUR *

Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného

vodičského preukazu

6,50 EUR

10,00 EUR

* Za urýchlené vydanie cestovného dokladu na výslovnú žiadosť poplatníka sa platí poplatok vo výške trojnásobku príslušnej sadzby, ak má byť doklad vydaný do 2 pracovných dní; a vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak má byť doklad vydaný do 10 pracovných dní.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie