Prejsť na obsah

Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti v pracovnoprávnych vzťahoch - 2. časť

Článok sa zaoberá aspektami ochrany oznamovateľa protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti.

Zdroj: pexels.com

Najnovšie