Prejsť na obsah

Prokuratúra zasiahla proti vynucovaniu náboženského vyznania a viery v centre pre deti a rodiny

Na základe pokynu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, vydaného v uplynulom týždni, vykonala prokurátorka netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky osobnú návštevu Centra pre deti a rodiny Trnava.

Foto: pexels.com

Na základe pokynu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, vydaného v uplynulom týždni, vykonala prokurátorka netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky osobnú návštevu Centra pre deti a rodiny Trnava, v rámci ktorej preverila, či sú v tomto zariadení dodržiavané zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Vykonanou previerkou bolo zistené, že v zariadení je uplatňovaný „Duchovný program“, ktorý striktným spôsobom vymedzuje spôsoby a možnosti praktizovania viery deťmi umiestnenými v zariadení. Na základe výsledkov tejto previerky vydala prokurátorka netrestného odboru generálnej prokuratúry dňa 1. augusta 2023 v zmysle zákona o prokuratúre príkaz prokurátora, ktorým s okamžitou účinnosťou „Duchovný program“ zrušila.

Vykonanou previerkou bolo rovnako zistené, že plnenie povinností vyplývajúcich z tohto programu bolo od detí vynucované aj pod hrozbou trestov a bez ohľadu na ich prejav vôle k účasti napr. na víkendových alebo večerných aktivitách súvisiacich s praktizovaním viery.

Z platnej právnej úpravy vyplýva povinnosť vytvárať v centrách pre deti a rodiny podmienky okrem iného aj na prejavovanie náboženského vyznania a viery. Je potrebné však zdôrazniť, že za vytváranie podmienok nie je možné považovať autoritatívne vynucovanie účasti detí na „Duchovnom programe“, o ktorého vydaní – bez opory v zákone – rozhodla riaditeľka zariadenia. K prejavom viery u detí musí dochádzať bez nátlaku zo strany vedenia zariadenia, resp. bez vynucovania týchto prejavov pod hrozbami rôznych trestov. Predmetný „Duchovný program“ uplatňovaný v Centre pre deti a rodiny Trnava nemá oporu v zákone, neprípustným spôsobom zasahuje do slobody náboženského vyznania a viery.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie