Prejsť na obsah

Sociálna poisťovňa rozšírila funkcionality pre elektronický účet poistenca

Do portfólia Elektronického účtu poistenca (EUP) pribudli ďalšie funkcionality. Uľahčia život klientom pri príprave na dôchodok, rodičovskom dôchodku (RD), aj pri dávke v nezamestnanosti.

Foto: pexels.com

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii svojich služieb tak, aby v jednotlivých životných situáciách svojim poistencom ušetrila návštevy pobočky, či telefonáty a emaily. Do portfólia Elektronického účtu poistenca (EUP) tak po zásadnej minuloročnej novinke, Elektronickej PN (ePN), pribudli ďalšie očakávané funkcionality. Uľahčia život klientom pri príprave na dôchodok, rodičovskom dôchodku (RD), aj pri dávke v nezamestnanosti. Poistenci tak v ďalších životných situáciách nemusia žiadať o informácie a čakať na odpoveď, v pohodlí domova zistia, čo potrebujú. Elektronický účet poistenca majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky, stačí si k nemu aktivovať prístup osobne alebo elektronicky.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

 1. Príprava na dôchodok
 2. Prehľad vyplatených dôchodkových dávok
 3. Rodičovský dôchodok – podanie vyhlásenia, rodinné vzťahy
 4. Dávka v nezamestnanosti
 5. Nemocenské poistenie
 6. Elektronický účet poistenca – čo sa pripravuje najbližšie?
 7. Aktivujte si svoj EUP ešte dnes
 8. EUP v súčasnosti ponúka klientom nasledovné funkcionality

Sociálna poisťovňa sa kontinuálne profiluje ako proklientska inštitúcia. „Dlhodobo podnikáme opatrenia, aby sme poistencom komunikáciu s nami zjednodušili a transparentne im sprístupnili žiadané informácie. Pre realizáciu EUP, vrátane aktuálne obohatenie ponuky, sa Sociálna poisťovňa rozhodla proaktívne, bez toho, aby nám túto povinnosť ukladala legislatíva. Rozširovaním funkcionalít sme občanovi nápomocní v čoraz väčšom počte životných situácií, uviedol Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Ako dodal Juraj Káčer, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý stál pri zrode myšlienky EUP, vízia Sociálnej poisťovne ako inštitúcie, kam občan nemusí chodiť, sa postupne napĺňa. „Po zadefinovaní najčastejšie sa opakujúcich životných udalostí ako napríklad práceneschopnosť či dôchodkové konanie dnes občanom ponúkame ďalší veľký balík nových funkcionalít v online prostredí EUP. Odstránenie bariér v získavaní potrebných informácií je užitočný pre obe strany – pre občanov i Sociálnu poisťovňu,“ zdôraznil J. Káčer.

Príprava na dôchodok

Odchod do dôchodku je jeden z najdôležitejších životných okamihov občana, kedy sa obracia na Sociálnu poisťovňu. Nový nástroj nazvaný Príprava na dôchodok je šikovným pomocníkom pre tých, ktorí sa chcú v predstihu a ešte počas aktívneho života na podanie žiadosti pripraviť.

Zobrazuje sa poistencovi, ktorý má viac ako 45 rokov a zároveň nepoberá starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok. Obsahuje:

 • sprievodnú informáciu, z ktorej sa klient dozvie, čo všetko nová služba obsahuje
 • informáciu o neevidovanom období, teda obdobia, v ktorých podľa evidencie Sociálnej poisťovne dôchodkové poistenie netrvalo,
 • prehľad údajov na účely výpočtu dôchodku, t. j. Sociálnou poisťovňou evidované obdobia. Ide o údaje o počte dní dôchodkového poistenia a dosiahnutých vymeriavacích základoch evidovaných Sociálnou poisťovňou, ako aj o všeobecných vymeriavacích základoch a z nich vypočítaných osobných mzdových bodoch,
 • prehľad zamestnávateľov, u ktorých Sociálna poisťovňa eviduje obdobie dôchodkového poistenia od 1. januára 1993. Z tohto prehľadu sa klient dozvie názov zamestnávateľa, ktorý za neho platil poistné na dôchodkové poistenie, dátum vzniku a zániku tohto poistenia.

Poistenec tak získa benefity v podobe informácií, ktoré mu pomôžu pripraviť sa na odchod do dôchodku bez kontaktovania pracoviska Sociálnej poisťovne. Aktívnym prístupom si následne môže zaobstarať potrebné doklady ešte pred spísaním žiadosti o dôchodok, čo bude mať za následok skrátenie dôchodkového konania. Zároveň v EUP uvidí, či dosiahol na obdobie poistenia dôchodkového poistenia na predčasný dôchodok za 40 odpracovaných rokov, čím Sociálna poisťovňa reflektuje na jeden z najčastejších dopytov poistencov tento rok. „Nová funkcia, Príprava na dôchodok, v praxi znamenala pre Sociálnu poisťovňu okrem prepojenia štyroch informačných systémov tiež zdigitalizovanie údajov o dobách dôchodkového poistenia 1,9 milióna občanov, čo obnášalo prepísanie takmer 5 miliónov dokumentov z papierovej do elektronickej podoby,“ dodal Michal Ilko.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie