Prejsť na obsah

Trestnoprávna zodpovednosť športovca za spôsobenie zranenia protihráčovi

Môže byť športovec trestnoprávne postihnutý za spôsobenie zranenia protihráčovi v rámci športového zápasu? Článok analyzuje aktuálnu rozhodovaciu prax na Slovensku.

Zdroj: pexels.com

Môže byť športovec trestnoprávne postihnutý za spôsobenie zranenia protihráčovi v rámci športového zápasu? Hoci na Slovensku s uvedenou problematikou veľké skúsenosti nemáme, už aj u nás možno nájsť rozhodnutia súdov, ktoré sa týkajú uvedenej problematiky.

Ľadový hokej je považovaný za šport, pri ktorom bežne dochádza k spôsobeniu zranení vo väčšej miere ako pri ostatných kolektívnych športoch. Základnou – charakteristickou črtou hokeja je jeho dynamický a veľmi kontaktný charakter, aj preto sa svojím charakterom hokej veľmi približuje ku kontaktným bojovým športom. Vzhľadom na kontaktný charakter ľadového hokeja tvoria zranenia jeho nevyhnutnú súčasť, a preto je potrebné pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti postupovať veľmi citlivo. V uvedených intenciách charakterizuje hokej aj aktuálna judikovaná súdna prax v Českej republike,[1] keď v tejto súvislosti pripomína, že: „Hokej je pomerne špecifický kontaktný šport, pri ktorom bude hranica posudzovania trestnej zodpovednosti (na rozdiel napríklad od futbalu) ešte viac posunutá. Je potrebné teda tolerovať konanie, ktoré by v ostatných športoch mohli zakladať trestnú zodpovednosť.“ Český Najvyšší súd v tejto súvislosti pripomína, že „účelom pravidiel športových hier je nielen stanoviť súperiacim stranám rovnaké podmienky, ale zároveň aj chrániť zdravie hráčov pred zákrokom, ktoré spravidla, či aspoň občas, vedú k ich zraneniu a že na dodržanie herných pravidiel je spoločenský záujem“.[2]

V poslednom období je pomerne často pertraktované rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, v ktorom prezentuje právny záver, že „trestnú zodpovednosť športovcov za zákroky v kontaktných športoch je potrebné posudzovať podľa neprimeranosti zákroku v danej hernej situácii a povahy predchádzajúcich zákrokov hráča v obdobných herných situáciách“.[3]

Coufalová, B. v tejto súvislosti sa pokúsila generalizovať a zároveň systematizovať prípady, keď prichádza do úvahy trestnoprávna zodpovednosť za úrazy (ublíženia na zdraví) pri kontaktných športoch do dvoch základných skupín:

1. Prvú skupinu predstavujú prípady, keď dôjde k jednoznačne nedovoleným zákrokom spôsobeným v zápale hry (napr. úmyselné narazenie hlavou protihráča na mantinel a pod.) a na základe tohto konania bude spôsobená vážna ujma na zdraví.

2. Druhú skupinu prípadov predstavujú konania, keď je druhému spôsobená ujma na zdraví v dôsledku určitého zákerného konania hráča (napr. úder hokejistu mimo hry, úmyselné kopnutie korčuľou do hlavy, úmyselné narazenie hlavou o mantinel a pod.). Tieto konania môžu byť nebezpečné predovšetkým z dôvodu, že ich poškodený v danom momente nečaká, čo veľmi často vedie k vážnejším zdravotným ujmám.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie