Prejsť na obsah

Úrad pre verejné obstarávanie uložil Žilinskému samosprávnemu kraju rekordné pokuty

Žilinskému samosprávnemu kraju boli uložené rekordné pokuty zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Žilinskému samosprávnemu kraju boli uložené rekordné pokuty zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predseda Úradu pre verejné obstaráva nie Peter Kubovič potvrdil rozhodnutia ÚVO o uložení pokuty 2 846 380,10 EUR a pokuty 764 496,83 EUR Žilinskému samosprávnemu kraju za neodôvodnené použitie priameho rokovacieho konania pri zadávaní zákaziek na služby prímestskej autobusovej dopravy.

Žilinská župa odôvodňovala použitie priameho rokovacieho konania časovou tiesňou. V tejto súvislosti ÚVO zdôrazňuje, že postup zadávania zákazky verejnou súťažou začala župa len 5,5 mesiaca pred skončením zmluvy, čo je úplne nedostatočné. Verejní obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh v súlade s pravidlami verejného obstarávania. Obdobný tender je nevyhnutné začať najmenej rok vopred, čomu nasvedčujú časté skúsenosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

V tejto súvislosti Kubovič uviedol: „Osobne ma veľmi mrzí, že pani županka Jurinová okamžite po potvrdení rozhodnutí skĺzla do invektív a osobných útokov. Priame rokovacie konania boli použité nezákonne. Žilinský samosprávny kraj začal obstarávať neskoro, čo malo dopad na priebeh verejného obstarávania, ktoré vyústilo do priamych rokovacích konaní, ktoré v prípade priamych oslovení konkrétnych hospodárskych subjektov predstavujú nesúťažné postupy verejného obstarávania. To, že včasným neplnením svojich úloh verejný obstarávateľ vytvoril sám sebe časovú tieseň, nemôže byť dôvodom pre použitie priameho rokovacieho konania, ktoré predstavuje najvýznamnejší zásah do hospodárskej súťaže – túto tento postup priamo vylučuje.“

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie