Prejsť na obsah

Verejné pripomienkovanie projektu „Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní“

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k projektu „ Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní.“

Foto: pexels.com

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k projektu „ Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní.“

Cieľom projektu „Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní“ je vybudovať komplexný centralizovaný a modulárny informačný systém, ktorý pokryje všetky existujúce, ako aj novou legislatívou požadované funkcionality a služby insolvenčného a likvidačného práva. Cieľom je významne zjednodušiť a zrýchliť procesy samotného konania, ako aj prístup ku informáciám pre všetkých relevantných aktérov (súd, insolvenčný správca, účastníci konania, veritelia a verejnosť). Vyššie uvedené zjednodušenie a zrýchlenie procesov je dosiahnuté  elektronickou podobou registra. V prostredí špecializovaného portálu Registra sa zavedie elektronický spis správcu, vytvoria sa elektronické formuláre v rozšírenom rozsahu, preberie sa publikačná funkcionalita Obchodného vestníka v plnom rozsahu, zavedie sa modul na podporu predaja majetku spadajúceho pod konkurz, vytvorí sa nástroj pre insolvenčných správcov na efektívne a rýchle riadenie procesov jednotlivých konaní plne v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Nové riešenie umožní implementáciu moderných architektonických a technologických princípov, ako aj zavedenie požadovaného stupňa bezpečnosti. Riešenie ďalej umožní vybudovať integrácie na potrebné mimorezortné systémy a registre, čím poskytne možnosti integrácie Registra na informačné systémy verejnosti a účastníkom konaní v zákonom vymedzenom rozsahu.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie