Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 2. marca 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 2. marcu 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Predbežná informácia (PI)

Žiadne nové dokumenty.

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

1. Pripravovaný právny predpis:

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základné ciele pripravovaného právneho predpisu:

Predkladaný materiál si kladie za cieľ zabezpečiť a dodržať dostatočnú legisvakančnú dobu, pričom v prípade návrhov  zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie nadobúdali účinnosť vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

2. Pripravovaný právny predpis:

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

Základné ciele pripravovaného právneho predpisu:

Cieľom návrhu zákona je podľa navrhovateľov zjednodušenie procesu, vďaka ktorému môže prísť k budúcej zmene v usporiadaní mestských častí v meste Košice. Navrhuje sa zmena, na základe ktorej by o štruktúre mestských častí malo rozhodovať mestské zastupiteľstvo v rámci štatútu mesta.

3. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Základné ciele pripravovaného právneho predpisu:

Predloženým návrhom vyhlášky sa ustanovuje: (i) rozsah údajov a dokladov evidovaných v evidencii vystavených protokolov technickou službou overovania,(ii) rozsahu údajov a dokladov evidovaných v evidencii dokladov technickou službou overovania,(iii) podrobnosti o žiadosti o osvedčovanie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku, (iv) podrobnosti o preukaze kontrolóra a vzor preukazu kontrolóra.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie