Prejsť na obsah

JUDr. Ing. Karin Krajči, advokátka

Advokátka JUDr. Ing. Karin Krajči so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Mesto pôsobenia Liptovský Mikuláš, Žilina, Bratislava
Špecializácia Trestné právo, obchodné právo, verejné obstarávanie
Sídlo M. Martinčeka 4701, Liptovský Mikuláš
Tel. kontakt +421 904 101 652
E-mail office@ak-kp.eu
Web www.ak-kp.eu
Krédo: Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere

JUD. Ing. Karin Krajči je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a Fakulty špeciálneho inžinierstva v Žiline. V roku 2021 úspešne zložila advokátsku skúšku a bola zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory ako samostatná advokátka.

Počas svojej právnej praxe pôsobila na notárskom úrade, v štátnej správe, ako aj v obchodnej spoločnosti na pozícii právnika. Rôznorodosť pracovných skúseností ju utvrdila v tom, že práve advokácia je právne odvetvie, ktorému sa v budúcnosti chce venovať. V roku 2022 absolvovala odbornú prípravu správcov konkurznej podstaty a rozšírila svoje zameranie na spory vyvolané konkurzom.

Cieľom advokátky JUDr. Ing. Karin Krajči je nielen vyriešenie individuálnych právnych problémov klientov, ale predovšetkým efektívne hájenie záujmov klientov za účelom dosiahnutia spravodlivosti a zákonnosti rozhodnutí. Osobitný prínos pre klientov má skutočnosť, že advokátka okrem právneho rozhľadu, má bohaté vedomosti z technických vied a účtovníctva. Okrem advokácie sa aktívne venuje podpore a vzdelávaniu mládeže.

Vo svojej praxi sa zameriava najmä na trestné právo, obchodné právo, verejné obstarávanie a konkurzné právo.

Advokátka plynulo komunikuje v anglickom jazyku.

Comments

Najnovšie