Prejsť na obsah

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária

Profil advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Sme jednou z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku. Pôsobíme na trhu už 30 rokov. Disponujeme kapacitou viac ako 30 advokátov a advokátskych koncipientov. Našim klientom ponúkame celé spektrum odborného právneho a daňového poradenstva. Pravidelne získavame vysoké hodnotenia v renomovaných medzinárodných i domácich odborných publikáciách a súťažiach (Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR1000, Právnická firma roka atď.) Spolupracujeme s poprednými svetovými právnickými firmami s cieľom poskytnúť našim klientom komplexné poradenstvo v širšom regióne strednej Európy.

Mesto pôsobenia Bratislava
Špecializácia Komplexné obchodno-právne poradenstvo
Sídlo Vysoká 2/B, Bratislava
Tel. kontakt +421 2 3233 3444
E-mail office-ba@r-p.sk
Web http://r-p.sk

História a súčasnosť

Naša advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. vznikla v júni 2009 ako právny nástupca dvoch kancelárií, samostatne existujúcich od vzniku Slovenskej republiky, Ružička & partners, s.r.o. a CVD, s.r.o. Pôsobíme tak na slovenskom trhu už viac ako 30 rokov. Spojenie oboch kancelárií nám umožnilo vytvoriť novú dimenziu poskytovania právneho poradenstva a prehĺbiť na jednej strane komplexnosť a univerzálnosť a na druhej strane hlbokú odbornú špecializáciu našich služieb.

Naša pozícia na lokálnom trhu a silné domáce personálne zázemie v kombinácii s unikátnym modelom spolupráce s nadnárodnou alianciou poskytovateľov právnych a daňových služieb nám umožňuje v plnom rozsahu zdieľať a využívať medzinárodné know-how, aplikovať zahraničné skúsenosti a históriou testované, alebo naopak na trh flexibilne reagujúce inovatívne riešenia, implementovať unifikované, vysokým klientskym nárokom zodpovedajúce štandardy v manažmente odbornej práce a zabezpečovať efektívnu organizáciu a riadenie vzťahov s domácimi a zahraničnými klientmi. Takýmto prístupom sa snažíme neustále zvyšovať kvalitu našich služieb a nielen reaktívne, ale aj proaktívne, adresovať požiadavky klientov a vývoj na trhu právnych služieb.

Naša filozofia

 • Profesionálny, no ľudský prístup
 • Maximálna snaha porozumieť potrebám klienta
 • Kreativita a invencia pri riešení právnych otázok
 • Široký záber poradenstva „na mieru“ klienta
 • Bohaté skúsenosti s medzinárodnými i vedúcimi domácimi hráčmi
 • Špecializácia v mnohých oblastiach práva

V čom sme iní

 • Sme jednou z kancelárií s najvyšším počtom rankingov v prestížnych svetových rankingových publikáciách (The Legal 500, Chambers and Partners, IFLR1000) na Slovensku.
 • Kladieme veľký dôraz na disciplinárnu a industriálnu špecializáciu a poznanie biznisu a jeho vecných, nielen právnych špecifík.
 • Naše personálne zázemie spočívajúce v tíme viac ako 30 advokátov a advokátskych koncipientov a robustnej prevádzkovej podpore neprávnického personálu nám umožňuje paralelne zvládať množstvo odborne, vecne a časovo náročných projektov  s okamžitým nasadením bez toho, aby tým bolo dotknuté priebežné, denno-denné poradenstvo našim stálym klientom.
 • Do našich odborných tímov môžeme kedykoľvek zapojiť právnikov z medzinárodných sietí, čo nám umožňuje poskytovať kvalifikované poradenstvo v cezhraničných mandátoch realizovaných pre zahraničných klientov na Slovensku, ale bežne aj pre domácich klientov na medzinárodných projektoch.
 • Hoci sú veľké jednorazové transakcie jednou z kľúčových oblastí našej praxe, nesústredíme sa len na ne. Práve naopak, kontinuálne poskytujeme priebežné, denno-denné právne poradenstvo pre množstvo medzinárodných lídrov v celom spektre hospodárskych sektorov, ako aj pre vedúce domáce spoločnosti.
 • Naším cieľom je nájsť pre klienta optimálne právne riešenie s najvyššou efektivitou nákladov. Naše mandáty vždy realizujú advokáti alebo advokátski koncipienti s potrebnými skúsenosťami a senioritou tak, aby sme zabezpečili optimálnu kvalitu ale aj efektivitu práce a nákladov.
 • Využívame moderné informačné a riadiace systémy a procesy, ktoré zvyšujú efektivitu a organizáciu našej práce. Ponúkame inovatívne riešenia.
 • Snažíme sa poskytovať pragmatické a komerčne orientované právne poradenstvo.
 • Udržiavame a rozvíjame vysoké renomé našich uznávaných odborníkov v kľúčových oblastiach práva.
 • Podporujeme vysokú úroveň profesionálnych, etických a komerčných štandardov.
 • Dôkladne zohľadňujeme európsko-právnu dimenziu.
 • Poskytujeme služby v angličtine, nemčine, maďarčine a v ruštine.

Kľúčové oblasti praxe

 • Právo obchodných spoločností, fúzie, akvizície a iné korporátne transakcie
 • Právo v oblasti developerských projektov nehnuteľností, stavieb a životného prostredia
 • Právo v oblasti verejného obstarávania, PPP projektov, verejných služieb a verejnej infraštruktúry všeobecne, priame zahraničné investície a štátna pomoc
 • Súdne spory a arbitráže
 • Energetika
 • Bankovníctvo, finančné služby a projektové financovanie
 • Právo hospodárskej súťaže a regulácia v sieťových odvetviach
 • Elektronické komunikácie
 • Právo duševného vlastníctva, všeobecné civilné právo a pracovné právo
 • Európske právo
 • Daňové právo

Naši klienti

Našu klientsku základňu tvoria predovšetkým medzinárodné spoločnosti, vrátane mnohých svetových lídrov a gigantov v kľúčových oblastiach hospodárstva, ale aj vedúce domáce spoločnosti a subjekty verejnej správy.

Okrem poradenstva pri významných jednorazových transakciách sa sústredíme aj na kontinuálnu, priebežnú podporu množstva kľúčových svetových a európskych hráčov.

Medzi našich klientov patria napríklad (zobrazíte rozkliknutím):

 • Arriva
 • Austrian Airlines
 • BAWAG
 • Billa
 • BZ Group
 • Colonnade
 • ČEZ
 • Doprastav
 • Dopravný podnik Bratislava
 • E.ON
 • Energie Steiermark
 • Hlavné mesto Bratislava
 • Hochtief
 • Hornbach
 • Implenia
 • Johns Manville
 • Kaufland
 • KBC Bank NV
 • Komunálna poisťovňa
 • Kooperatíva poisťovňa
 • Metrostav
 • MH Manažment
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • MOL
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Nike
 • Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava
 • Penta Investments
 • Porsche Group
 • Raiffeisen
 • Siemens
 • Slovak Investment Holding
 • Slovak Telekom
 • Slovenská sporiteľňa
 • Slovenská pošta
 • Slovenský plynárenský priemysel
 • Slovnaft
 • Société des Produits Nestlé
 • Starr Insurance
 • STRABAG
 • The Coca Cola Company
 • UniCredit Group
 • Upfield
 • U.S. Steel
 • XXXL Lutz
 • Západoslovenská distribučná
 • Západoslovenská energetika
 • Železničná spoločnosť Slovensko

Niektoré z našich projektov

V rámci nášho dlhoročného pôsobenia na slovenskom trhu sme pracovali na obrovskom množstve významných projektov pre súkromný a verejný sektor, zahraničných investorov či domácich ekonomických lídrov. Naše skúsenosti zahŕňajú účasť na tých najväčších transakciách realizovaných počas samostatnosti Slovenskej republiky od privatizácie a reštrukturalizácie podnikov ako Východoslovenské železiarne Košice, Slovenský plynárenský priemysel a Slovenské elektrárne až po mamutie infraštruktúrne projekty elektronického mýta, výstavby diaľnic a univerzitnej nemocnice formou PPP modelu alebo novej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré sme realizovali v poslednom období, patria:

 • Poradenstvo pre Slovenskú republiku v súvislosti s developmentom strategického územia Valaliky na východe Slovenska na účely greenfield investície regionálneho významu švédskej automobilky Volvo v hodnote viac ako 1 mld. EUR, ktorá prinesie na Slovensko tisíce nových pracovných miest.
 • Poradenstvo pre MOL, regionálneho energetického lídra a majoritného akcionára slovenskej rafinérie Slovnaft, v súvislosti s ponukou na prevzatie s následným uplatnením práva výkupu akcií. Išlo o vôbec prvý tzv. squeeze-out v Slovenskej republike. V súvislosti s povinnou ponukou a squeeze out sme zastupovali aj belgickú KBC Bank NV, jednu z popredných bánk v strednej a východnej Európe, a to v súvislosti s jej akvizíciou OTP Banky.
 • Poradenstvo pre Národnú diaľničnú spoločnosť pri príprave a verejnom obstarávaní nového projektu elektronického výberu mýta spočívajúceho v oddelenom obstarávaní elektronického mýtneho systému a mýtnych služieb v celkovej hodnote približne 200 mil. eur.
 • Poradenstvo pre Železničnú spoločnosť Slovenska pri verejnom obstarávaní nových elektrických a dieselmotorových jednotiek financovaných z EÚ fondov v hodnote približne 300 mil. eur a tiež poradenstvo pri výstavbe troch stredísk technicko-hygienickej údržby vlakov v celkovej hodnote cez 100 mil. eur financovanej z EÚ fondov.
 • Poradenstvo pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v oblasti štátnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu a cestnej dopravy v súvislosti s následkami pandémie COVID-19, ktoré zahŕňalo podporu pri príprave schém štátnej pomoci a zastupovanie pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a Európskou komisiou.
 • Poradenstvo pre MH Manažment pri zlúčení všetkých teplárenských spoločností v jeho vlastníctve do jedného inštitucionalizovaného korporátneho teplárenského holdingu.

Medzinárodný a domáci ranking

Našu kanceláriu a skúsených advokátov pravidelne vysoko hodnotia medzinárodné rankingové publikácie, ako Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR1000 a i. Sme jednou z kancelárií s najvyšším počtom medzinárodných rankingov na Slovensku. Sme Leading Firm podľa Chambers Europe, TOP TIER FIRM podľa The Legal 500 a rovnako TOP TIER FIRM podľa IFLR1000.

Na Slovensku boli výsledky našej práce a neustáleho zlepšovania kvality našich služieb ocenené absolútnym víťazstvom v súťaži Právnická firma roka v kategórii Domáca advokátska kancelária v rokoch 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013.

V roku 2022 sme zároveň obhájili už desiate prvenstvo v kategórii Verejné obstarávanie. Unikátna neprerušená reťaz víťazstiev v tejto kategórii od začiatku súťaže v roku 2013 svedčí o tom, že naša kancelária je nesporným lídrom v práve verejného obstarávania na slovenskom trhu. Okrem toho sme získali prvenstvo v prestížnej kategórii Fúzie a akvizície a vo všetkých ostatných odborných kategóriách sme boli klasifikovaní ako „Veľmi odporúčaná kancelária“ alebo „Odporúčaná kancelária“.

V súťaži 10 najväčších právnických kancelárií na Slovensku, organizovanej denníkom SME a The Slovak Spectator sa od jej počiatkov umiestňujeme v TOP 3 domácich a TOP 4 všetkých hodnotených advokátskych kancelárií. Navyše, v roku 2021 sme získali víťazstvo v kategórii Komerčné právo a druhé miesto v kategórii Developerské projekty.

Comments

Najnovšie