Prejsť na obsah

JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni

Advokátka JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni pôsobiaca v Žiline.

Mesto pôsobenia Žilina
Špecializácia Všeobecné zameranie
Sídlo Mariánske námestie 21, Žilina
Tel. kontakt +421 911 408 480
E-mail advokatza@advokatza.sk
Web www.advokatza.sk
Krédo: Vigilantibus iura scripta sunt. Práva patria bdelým.

JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni dosiahla vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa v roku 2013. V roku 2015 obhájila rigoróznu prácu a úspešne vykonala rigorózne skúšky na Katedre obchodného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2020 získala certifikát Amnesty International v oblasti ochrany ľudských práv a zároveň úspešne zložila advokátsku skúšku. V roku 2023 úspešne absolvovala kurz Rady Európy HELP zameraný na domáce násilie a gendrovo podmienené násilie.

Vo svojej praxi sa zameriava najmä na obchodné právo, rodinné právo, medicínske a farmaceutické právo, občianske, správne právo a trestné právo. Advokátka plynulo komunikuje anglickým aj nemeckým jazykom.

Comments

Najnovšie