Prejsť na obsah

JUDr. Ing. Ondrej Randiak, advokát

Profil advokáta JUDr. Ing. Ondrej Randiak pôsobiaceho v Martine.

JUDr. Ing. Ondrej Randiak, advokát

Mesto pôsobenia Martin, Turčianske Teplice
Špecializácia Všeobecné zameranie
Sídlo Škultétyho 469/4, Martin
Tel. kontakt +421 948 023 149
E-mail randiak@r-legal.sk
Web www.r-legal.sk
Krédo: „Na internete môžete byť kýmkoľvek, kľudne aj právnikom. Realita je však väčšinou dosť iná."

JUDr. Ing. Ondrej Randiak je absolventom dvoch vysokých škôl, a to odboru financie na zahraničnej vysokej škole Bankovní institut vysoká škola Praha a odboru práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Následne úspešne zložil rigoróznu skúšku a získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave titul doktor práv, v skratke JUDr.

Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na oblasť obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného, finančného práva a ochrany osobných údajov. Zároveň má skúsenosti s daňovým právom, ako aj s vedením účtovníctva.

Pokiaľ ide o jazykové znalosti, advokát plynulo ovláda anglický jazyk, ktorý využíval na dennej báze pri komunikácii so zahraničnými klientmi. Navyše, okrem anglického jazyka ovláda na komunikačnej úrovni aj poľský jazyk.

Comments

Najnovšie