Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 31. januára 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 31. januáru 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Predbežná informácia (PI)

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska , ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.

Základné ciele a tézy právnej úpravy:

Cieľom návrhu opatrenia je aktualizácia prílohy k opatreniu Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska  a to najmä v záujme zosúladenia jej obsahu s príslušnou legislatívou Európskej únie, resp. právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj za účelom reagovania na skutočnosti identifikované v praxi.

2. Pripravovaný právny predpis:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

Základné ciele právnej úpravy:

Návrh zákona má za ciel zlepšiť postavenia navzájom blízkych ľudí ako aj zabezpečiť kontinuitu správy majetku, jeho ovládanie, využívanie jeho výnosov na podporu rodiny, nakoľko aktuálne neexistuje dostatočne rozmanitý počet právnych nástrojov ako uvedené realizovať s výnimkou závetu so všetkými jeho limitmi, rizikami a s tým súvisiacimi spormi. Zámerom návrhu zákona je obnoviť v právnom poriadku osvedčené európske nástroje po vzore trustov/zvereneckých fondov, ktoré umožnia občanom efektívnu správu majetku, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu rodine ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov.

3. Pripravovaný právny predpis:

Návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

Základné ciele právnej úpravy:

Účelom návrhu zákona je zjednodušiť fungovanie osôb žijúcich v spoločnej domácnosti v oblasti ich majetkových práv za súčasného rešpektovania inštitútu manželstva ako jedinečného zväzku. Zlepšenie postavenia osôb žijúcich v spoločnej domácnosti sa má týkať najmä vzájomného zastupovania v bežných veciach, úpravy majetkových práv k majetku nadobudnutému počas trvania zväzku, dedenia zo zákona alebo prechodu nájomných práv, čo privedie k zvýšeniu právnej istoty fyzických osôb v rozličných životných situáciách ako aj k zvýšeniu stability rodinného prostredia.  

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

1. Pripravovaný právny predpis:
Zákon o ochrane svedka a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie