Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 8. februára 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 8. februáru 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Preedbežná informácia (PI)

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie  a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Základné ciele právnej úpravy:

V návrhu nariadenia vlády sa zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie s cieľom zlepšiť podmienky pre osoby, ktoré poskytujú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Základné ciele právnej úpravy:

Predmetom odplatného prevodu je majetok štátu v správe Železníc Slovenskej republiky.

2. Pripravovaný právny predpis:

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál.

Základné ciele právnej úpravy:

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie