Prejsť na obsah

Newsletter: Novinky za mesiac máj 2023

Portál najpravo.sk Vám pravidelne prináša aktuálne informácie z oblasti práva.

Zdroj: pixabay.com

Vážení čitatelia a priatelia portálu Najprávo,

vítame Vás pri našom novom newsletteri z oblasti práva! Tak ako v každom vydaní, aj dnes sa budeme venovať najaktuálnejším témam z právnej oblasti. Od noviniek z oblasti zákonov a súdnych rozhodnutí až po trendy v právnej praxi, náš newsletter Vám prináša pravidelný zdroj informácií a nápadov, ktoré Vám pomôžu byť v právnej praxi lepšie informovaný a pripravený.

Prajeme príjemné čítanie.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

 1. Novinky v legislatíve
 2. Zaujímavé udalosti a správy z predchádzajúcich týždňov
 3. Z judikatúry vyberáme
 4. Právny index – prieskum portálu najpravo.sk
🔓 Článok máte odomknutý od tohto momentu. Ďakujeme, že ste členom komunikty Najprávo!

Novinky v legislatíve

Pravidelne pre Vás sledujeme aktuálne dianie v oblasti legislatívy. Aj posledné týždne priniesli niekoľko noviniek z oblasti legislatívy. Vyberáme pre Vás tie najzaujímavejšie legislatívne novinky:

 • V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh zákona, ktorý má za cieľ zjednotiť sumy obmedzenia platieb v hotovosti.
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podmienkach výkonu volebného práva.
 • Prezidentka SR nepodpísala zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zaujímavé udalosti a správy z predchádzajúcich týždňov

 • Súdna rada Slovenskej republiky na svojom 4. zasadnutí dňa 18. apríla 2023 prijala k mediálnym útokom na sudcu Branislava Harabina stanovisko, v ktorom sa dôrazne ohradzuje voči ponižujúcim vyjadreniam na adresu sudcu.
 • Súdna rada SR dostala iba jeden návrh kandidáta na člena Súdnej rady SR.
 • Ministerstvo spravodlivosti SR pokračuje v prácach na modernizácii trestnej politiky, pričom v súčasnosti pripravuje vypracovanie návrhu novely Trestného poriadku.
 • Z dôvodu odsúdenia za úmyselný trestný čin vyčiarkla SAK advokáta odsúdeného za prijímanie úplatku zo zoznamu advokátov.
 • Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 21. apríla 2023 vyhovela návrhu ministra vnútra Romana Mikulca a odvolala Luciu Kurilovskú z funkcie rektorky Akadémie Policajného zboru.
 • Sociálna poisťovňa sprístupnila Vyhľadávač informácie o dlhu za obdobie generálneho pardonu 2023.  Vyhľadávač slúži pre overenie informácie o tom, či Sociálna poisťovňa voči vám eviduje neuhradenú dlžnú sumu poistného, alebo chýbajúce podklady pre platenie poistného.
 • V priestoroch knižnice Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa uskutočnilo päťdňové prípravné vzdelávanie, ktoré je určené pre nových sudcov správnych súdov a kandidátov na funkciu sudcov týchto súdov.

Z judikatúry vyberáme

Z rozhodovacej činnosti súdov sme pre Vás aj  predchádzajúcich týždňoch priniesli niekoľko zaujímavých rozhodnutí, z ktorých vyberáme nasledujúce:

JUDIKATÚRA: Právo cesty vlastníka stavby cez priľahlý pozemok
Je možnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy dôvodom k tomu, aby nemohlo byť súdom zriadené vecné bremeno za účelom prístupu k stavbe?
JUDIKATÚRA: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti
Najvyšší súd SR v prejednávanom prípade posudzoval, či zahrnutie nehnuteľnosti do masy BSM je dôvodom na prikázanie veci inému súdu.
JUDIKATÚRA: Relatívna neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu podpísanej jedným z manželov
Možno napadnúť relatívnu neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá bola podpísaná len jedným z manželov? Najvyšší súd SR dal odpoveď na túto otázku.

Všetky autorsky spracované rozhodnutia nájdete v prémiovej časti najpravo.sk.


Právny index – prieskum portálu najpravo.sk

Aj tento týždeň sme medzi odbornou verejnosťou realizovali prieskum ohľadom dôležitých právnych tém. Vzhľadom na popularitu využívania pokročilých technológii sme sa opýtali respondentov, ako často využívanú pri svojej prácu "umelú inteligenciu (AI)".

Nižšie Vám prinášame výsledky nášho prieskumu.

Najnovšie