Prejsť na obsah

Newsletter: Novinky mesiaca júl 2024

Portál najpravo.sk vám pravidelne prináša aktuálne informácie z oblasti práva.

Ilustračné foto: pexels.com

Vážení čitatelia a priatelia portálu Najprávo,

tak ako každý druhý týždeň v utorok, aj dnes Vám prinášame newsletter s aktuálnymi novinkami z oblasti práva a legislatívy.

V dnešnom vydaní newslettra sa dočítate o rozhodnutí Ústavného súdu SR vo veci novely Trestného zákona či o novinkách v oblasti verejného obstarávania. Navyše, tak ako je to už zvykom, prinášame Vám aj výber spracovanej judikatúry a aktuálnych správ z oblasti práva.

Prajeme príjemné čítanie.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Novinky v legislatíve
  2. Zaujímavé udalosti a správy z predchádzajúcich týždňov
  3. Z judikatúry vyberáme
  4. Právny index – prieskum portálu najpravo.sk
🔓 Článok máte odomknutý od tohto momentu. Ďakujeme, že ste členom komunikty Najprávo!

Novinky v legislatíve

Pravidelne pre Vás sledujeme aktuálne dianie v oblasti legislatívy. Aj posledné týždne priniesli niekoľko noviniek z oblasti legislatívy. Vyberáme pre Vás tie najzaujímavejšie legislatívne novinky:

  • Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol v konaní o súlade zákona z 8. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon v znení neskorších predpisov, a vyslovil nesúlad niektorých ustanovení tohto zákona.
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o inšpekcii práce.
  • Prezident Slovenskej republiky podpísal 2. júla novelu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto novela s účinnosťou od 1. augusta 2024 prináša viaceré významné zmeny, ktoré bližšie popísal Úrad pre verejné obstarávanie vo svojej infografike.
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrhu novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Zaujímavé udalosti a správy z predchádzajúcich týždňov


Z judikatúry vyberáme

Z rozhodovacej činnosti súdov sme pre vás aj  predchádzajúcich týždňoch priniesli niekoľko zaujímavých rozhodnutí, z ktorých vyberáme nasledujúce:

JUDIKATÚRA: Výkon záložného práva priamym predajom
Pokiaľ záložný veriteľ pri výkone záložného práva priamym predajom koná za kupujúceho a zároveň aj za predávajúceho, dochádza ku kolízii záujmov zástupcu a zastúpeného s následkom absolútnej neplatnosti právneho úkonu, a to aj v prípade vopred dohodnutej minimálnej kúpnej ceny.
JUDIKATÚRA: Kamerové monitorovanie porady obhajcu s klientom
Sústavné a opakované umiestňovanie sťažovateľa do miestnosti monitorovanej kamerou pri jeho poradách s obhajcami si žiada hodnoverné a dostatočné preskúmanie konkrétnych dôvodov použitia posudzovaného opatrenia a posúdenie proporcionality z hľadiska rešpektovania základných práv a slobôd.
JUDIKATÚRA: Odporovateľnosť dohody o vyporiadaní BSM vo forme uznesenia o schválení súdneho zmieru
Veľký senát NS SR posudzoval, či môže tretí subjekt napadnúť odporovateľnosťou dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme uznesenia o schválení súdneho zmieru.

Všetky autorsky spracované rozhodnutia nájdete v prémiovej časti najpravo.sk.


Právny index – prieskum portálu najpravo.sk

Aj tento týždeň sme medzi odbornou verejnosťou realizovali prieskum ohľadom dôležitých právnych tém.

V aktuálnom prieskume sme sa venovali inštitútu zabezpečovacieho prevodu práva. Respondentov sme sa pýtali, či sa niekedy v praxi stretli s využitím tohto inštitútu v praxi.

Nižšie Vám prinášame najčastejšie odpovede nášho prieskumu.

Ako vyplýva z nášho prieskumu, so zabezpečovacím prevodom práva sa v praxi stretlo len 9 % respondentov, pričom len 3 % respondentov tento inštitút v praxi využili.

Comments

Najnovšie